Sectoren

Ik ben op zoek naar werk en werknemers in Nederland Turkce

Meden Ortagi

VIP-leden

Turkse artsen in Nederland Doktorlar.nl >> | Turkse Huisartsen een Tandartsen

BSA Gang Dienst Amersfoort

Elfi Kazauzmani Draai Avukati

Kadezorg

Demo ICT Solutions

Dokunulmazlık teklifi kabul edildiSector / City: E-mail:
Nieuws van @ Nederland Stuur een email >>
Adres: Website:
Websiteye git >>
Bedrijven: Facebook:
Toon aantal Facebok'a git >>

HAKKINDA dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifi, Parlementaire Constitutionele Commissie werd goedgekeurd.

Het voorstel omvat de toevoeging van voorlopige artikel van de Grondwet, Gezien de AK-partij afgevaardigden werden gewijzigd voorstel ingediend.

Dienovereenkomstig, Parlement over de datum van aanvaarding; onderzoek, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz hükmü uygulanmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, ilgili mercilere iade edilecek.

Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve halk oylamasına sunulması halinde oylanacak.

Teklif, HDP milletvekillerinin Komisyonu terk etmesinin ardından oybirliğiyle kabul edildi.

-“Seçim olması halinde seçilenler dokunulmazlığı yeniden kazanacak

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, zei in een verklaring, teklifte, Anayasanınyasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmayacağının yer aldığını hatırlatarak, “Malumunuz Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası var. O da şudur: ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.Bu hükme ilişkin bizim burada herhangi bir düzenlememiz olmadığından, bu hükmün yerinde durduğunu, geçerli olduğunu, dolayısıyla tekrar seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlığı yeniden kazanacağını burada ifade etmek isterim. Yanlış anlaşılmaları gidermek için komisyon raporunda da bu detaylar bulunacak hij zei.

Şentop, dokunulmazlıklarla ilgili kalıcı düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için sadece 83. maddenin değil,milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen 84. madde ile iptal istemini düzenleyen 85. maddeleri de kapsayacak şekilde kalıcı düzenleme yapılması görüşünü savundu.

Biz de bu kanaati taşıyoruz diyen Şentop, 24. Dönem’deki Anayasa Uzlaşma Komisyonunda belli noktaya vardıklarını hatırlattı.

Şentop, Komisyon dağıldıktan sonra yeniden dokunulmazlıklar konusu gündeme gelince, o zaman MHP katılmamıştı, AK Parti, CHP ve HDP’li temsilcilerle üçlü çalışma yapılmıştı. O zaman bir metin üzerinde mutabık da kalmıştık. 83. en 84. maddelerle ilgiliOnun da kanunlaşması mümkün olmadı. İnşallah yeni anayasayı yaparken dokunulmazlık ve milletvekilliğinin düşmesi dahil olmak üzere bir bütünlük içinde düzenlemeyi de hedefliyoruz zei.

 

AA© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, gebruikt zonder toestemming.

Bekijk volledige bericht op InterAjans


Sector: Nieuws van @ Nederland
Tags: , , ,
Auteur admin | 3 Mei 2016


Reacties

  

Yorumlar kapali.